Thu mua phế liệu có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không?

Giấy phép kinh doanh phế liệu

Kinh doanh phế liệu đem lại nguồn lợi nhuận lớn. Các chủ thể lựa chọn kinh doanh phế liệu cần lưu ý các quy định của pháp luật khi tiến hành hoạt động này. 

Trước hết,  phế liệu được hiểu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Chủ thể kinh doanh có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế dưới đây

  • 3830 Tái chế phế liệu
  • 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (thu mua phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại)

Đối với hoạt động kinh doanh phế liệu này, các chủ thể kinh doanh có thể lựa chọn một trong các hình thức hoạt động: Hộ kinh doanh cá thể hoặc Doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký kinh doanh được tiến hành theo quy định chung về đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, một số hoạt động kinh doanh phế liệu cần đáp ứng điều kiện riêng như hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh này còn có tác động đến môi trường, do vậy, sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh cần tiến hành một số thủ tục để đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thu mua phế liệu

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là điều kiện cần để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau:

– Đối với doanh nghiệp tư nhân: quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014

– Đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần: quy định lần lượt tại các Điều 21, 22 và 23 Luật Doanh nghiệp 2014.

Nhìn chung, để đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: (i) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định; (ii) Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần); (iii) Giấy tờ chứng thực cá nhân/tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập; (iv) Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty CP).

Công ty chúng tôi thu mua phế liệu giá cao số lượng lớn các loại phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép,… với giá cao, đến thu gom tận nơi khắp tất cả các tỉnh thành toàn quốc.