Chat Zalo Hotline: 0903425579

Rác thải là gì ? Chất thải rắn là gì ?

Rác thải là gì ? Chất thải rắn là gì ?

Khái niệm rác thải là gì ? Rác thải là các loại chất thải phế liệu sau khi sử dụng thải ra môi trương bên ngoài. Rác thải có thể là bao bì, giấy, bịch nilon, túi đựng thức ăn. Hoặc các loại rắn như kim loại, inox sắt, thép phế liệu..  Chất thải rắn […]

Bảo vệ môi trường là gì? Những cách bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là gì? Trong các lĩnh vực địa lí, lí học, sinh học, y học…, bảo vệ môi trường được hiểu là tập hợp các biện pháp giữ gìn, sử dụng hoặc phục hồi một cách hợp lí sinh giới (vi sinh vật, thực vật, động vật) và môi sinh (đất, nước, […]