Thu mua phế liệu có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không?

Giấy phép kinh doanh phế liệu

Kinh doanh phế liệu đem lại nguồn lợi nhuận lớn. Các chủ thể lựa chọn kinh doanh phế liệu cần lưu ý các quy định của pháp luật khi tiến hành hoạt động này.  Trước hết,  phế liệu được hiểu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản […]