Rác thải là gì ? Chất thải rắn là gì ?

Rác thải là gì ? Chất thải rắn là gì ?

Khái niệm rác thải là gì ? Rác thải là các loại chất thải phế liệu sau khi sử dụng thải ra môi trương bên ngoài. Rác thải có thể là bao bì, giấy, bịch nilon, túi đựng thức ăn. Hoặc các loại rắn như kim loại, inox sắt, thép phế liệu..  Chất thải rắn […]